Hoogtijdagen

Kerst, Pasen, Pinksteren, met Hervormingsdag is het feest in onze kerk! Er wordt uitbundig gemusiceerd door gemeente, zangers en instrumentalisten.

Advent en Kerstmis

Op de vier zondagen vóór Kerst vieren we Advent. Het is een tijd van bezinning en vreugde. De kinderen zijn met hun Kerstproject bezig, de ouderen hebben een sfeervolle Kerstviering, er is een adventsamenzang met inwoners van de Wartburg en een Kerstconcert met gelegenheid tot meezingen.

De Kerstnacht wordt gevierd met een bijzondere dienst om 22:00 uur ’s avonds. Een uur van licht, warmte en uitbundige vreugde. Een korte toespraak plaatst een accent bij het gebeuren van de Kerstnacht. Er klinkt feestelijke muziek en er worden volop kerstliederen gezongen. Na de dienst ontmoeten we elkaar nog met een glas Glühwein en een stuk kerststol.

In de dienst op Kerstochtend blijft de vreugde van de kerstnacht doorklinken en vieren we met de kinderen het Kerstfeest. We vieren het Avondmaal.

De Veertigdagentijd en Pasen

De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer. We bereiden ons voor op Goede Vrijdag en Pasen. De liturgie is sober.

Op Palmzondag, begin van de Goede of Stille Week, klinkt even een andere toon, we gedenken de jubel bij de intocht van Jezus naar Jeruzalem. De kinderen knutselen Palmpasenstokken. Dan volgen dagen waarop we het lijdensverhaal gedenken.

Op Witte Donderdag is er ’s middags een bijzondere viering. We zitten allen in één kring, het Avondmaal staat geheel in het centrum van deze dienst met intiem karakter.

Op Goede Vrijdag is er ’s avonds een meditatieve dienst. We horen het lijdensverhaal en er klinkt passiemuziek. Er is een korte overweging.

Met Pasen gedenken en vieren we de opstanding van Jezus Christus en laten we juichend onze liederen horen. De nieuwe Paaskaars brandt als teken van de Opgestane. Hij die dood was, leeft. We vieren het Avondmaal. Voorafgaand aan de dienst ontmoeten gemeenteleden elkaar bij een heerlijk paasontbijt. En na de dienst mogen alle kinderen paaseieren zoeken.

Zondag Cantate (Zondag Zingt!)

Op deze vierde zondag na Pasen spelen muziek en zingen de hoofdrol.

Pinksteren

Op Pinksteren, de zevende zondag na Pasen, vieren we het derde grote kerkelijk feest na Kerstmis en Pasen: de uitstorting van Gods Geest, die ons Jezus Christus leert kennen en ons kracht en troost geeft om door het leven te gaan. De dienst met Heilig Avondmaal wordt altijd door feestelijke muziek opgeluisterd.

Hervormingsdag – Gemeentefeest

Op 31 oktober is Hervormingsdag. Op de zondag daarvoor of daarna vieren we het Gemeentefeest.
Het is een bijzonder feestelijke eredienst met veel muziek en de viering van het Heilig Avondmaal. Na de dienst genieten we met elkaar van een lekkere lunch, die opgediend wordt in de tot grand café omgetoverde kerkzaal. Daar en bij het programma dat volgt is er volop mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

Zondag Voleinding

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november, één week voor 1e Advent) gedenken wij de mensen die tijdens het afgelopen jaar overleden zijn. Alle nabestaanden worden voor deze dienst speciaal uitgenodigd. De namen worden genoemd en voor iedereen wordt een kaars ontstoken. De gedachtenis van dierbare overledenen en het vertrouwen op hun geborgenheid bij God staan centraal van deze dienst.