Bestuur

De veelvuldige activiteiten in onze gemeente worden gerund door een enthousiaste groep van vrijwillige medewerkers.

Het bestuur van de gemeente ligt in handen van de kerkenraad. Voorzitter is dhr. Cees Wijma.
Voor vragen over financiën kun je terecht bij het college van kerkrentmeesters.

Voor vragen over verhuur kun je terecht bij de koster.

Het bestuur van de gemeente ligt in handen van de kerkenraad:

Ds. H. Brederoo (predikant)
Pastor G. Krul (kerkelijk werker)
Dhr. C. Wijma (voorzitter en ouderling)
Dhr. T. Seinstra (Scriba en ouderling)
Dhr. F. Spansier  kerkrentmeester a.i. en ouderling Wartburg)
Dhr. J.S. Ruppert (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. M. J. Smit (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. J.P. van Waasbergen (diaken)
Dhr. H. Vos (diaken)
Mw. H. Wijma (diaken)
Dhr. H. Peul (ouderling Wartburg)
Mevr. C. van den Berg (ouderling Wartburg)