Ds. Hetty Brederoo

Op 8 maart 2020 deed ik intrede in de gemeente. Ik ben van oorsprong niet Luthers, maar ging in mijn jeugd naar een gereformeerde kerk. Ik heb wel altijd breder gekeken dan dat. In mijn studententijd en ook daarna nog heb ik veel verschillende kerken van binnen gezien. In de Lutherse traditie spreekt de vrijheid van geloven mij erg aan. Geloven is niet iets dat veel van mensen eist, maar juist veel geeft: Gods liefde wordt ons geschonken.

In de verkondiging en ook in gesprekken met mensen wil ik daar naar zoeken: waar wordt Gods liefde zichtbaar in ons leven? De Bijbel is voor mij een belangrijke bron van inspiratie. Daarin lezen we hoe mensen toen God hebben ervaren in hun leven, op hoogte- en dieptepunten. Hoewel wij in een andere tijd en cultuur leven, kunnen wij nog steeds veel herkennen in verhalen uit de Bijbel en daar kracht en bemoediging uit putten.

Een ander heel mooi onderdeel van de Lutherse traditie vind ik de belangrijke plaats die liturgie en kerkmuziek daarin innemen. Muziek is mijn grote passie. Ik zing graag en ik speel dwarsfluit en piano. Verder ben ik bestuurslid voor de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en ik draag bij aan de liedsuggesties in het tijdschrift De Eerste Dag.

Dat ben ik in het kort.  Wanneer u behoefte hebt aan gesprek, bel of mail mij dan.