Muziek

Muziek is onlosmakelijk verbonden met onze kerkdiensten en een bron van inspiratie.

Na het geloof noemt Luther de muziek Gods grootste gave aan de mens. U hoort dit terug in onze kerkdiensten. Orgel voor- en naspel, gemeentezang, liturgische beurtzang, gebeden, lezingen en verkondiging vormen een geheel.

 Binnen de lutherse traditie neemt muziek een belangrijke plaats in. Muziek is onlosmakelijk verbonden met de kerkdienst. Daarin uit de gemeente zich naar God toe. Wie zingt, uit niet alleen zijn geloof, maar die int het ook. De muziek en het zingen voeden het geloof. De muziek maakt de grote en kleine geloofswoorden, de klacht en de inkeer, de lofzang en de belijdenis tot een geleefde werkelijkheid. Muziek verkondigt het Evangelie op verhoogde toon.

 In Utrecht dragen altijd een of meer voorzangers bij aan de dienst. Op alle locaties is regelmatig medewerking van een koor, cantorij of instrumentalisten in de diensten. Ook zijn er in Utrecht regelmatig cantatediensten en concerten.