Contact

Adressen gebouwen

Kerkgebouw Utrecht:
Hamburgerstraat 9
3512 NN Utrecht

Lutherkapel Zeist:
Woudenbergseweg 38
3701 BC Zeist

Verzorgingshuis De Wartburg:
Kennedylaan 16
3533 KJ Utrecht

 

Contactpersonen

Voor vragen over de Lutherse Gemeente in Utrecht kunt u terecht bij een van de onderstaande contactpersonen.

Kerkenraad algemeen
Mevrouw ds. Hetty Brederoo, predikant
Telefoon: 06 43 46 26 36
h.brederoo@luthersutrechtzeist.nl

Mevrouw ds. Kersten Storch, geestelijk verzorger in het verzorgingshuis De Wartburg
Telefoon: 020 337 42 55

De heer Willie van der Merwe, koster kerkgebouw en verhuur Utrecht
Telefoon: 06 177 420 56
kosterutrecht@luthersutrechtzeist.nl

De heer Hans Ruppert, contactpersoon verhuur Lutherkapel Zeist
Telefoon: 030 692 38 27

De heer Diederik Blankesteijn, cantor-organist kerkgebouw Utrecht
organist@luthersutrechtzeist.nl

De heer Harrie Vos, ledenadministratie
Telefoon: 06 576 122 81
info@luthersutrechtzeist.nl

De Wartburg woonzorgcentrum
Telefoon: 030 294 00 41

Bankrelaties

Voor kerkelijke bijdragen en Giften:
NL28 INGB 0000 6666 82 – Ev. Luth. Gem. Utrecht

Voor kerkelijke bijdragen en Giften:
NL50 INGB 0000 3833 37 – Kerkrentmeester Ev. Luth. Gem. Zeist

Voor Kerkblad en dagboek (een gift in de vorm van een vrijwillige bijdrage van €25,- per jaar is welkom dit ter dekking van de kosten)
NL90 INGB 0000 2420 64 – Ev. Luth. Gem. Utrecht

Lutherse diaconie Utrecht 
NL 79 INGB 0000 2667 06 – Lutherse Diaconie Utrecht