Contact

Adressen gebouwen

Kerkgebouw Utrecht:
Hamburgerstraat 9
3512 NN Utrecht

Lutherkapel Zeist:
Woudenbergseweg 38
3701 BC Zeist

Verzorgingshuis De Wartburg:
Kennedylaan 16
3533 KJ Utrecht

 

Contactpersonen

Voor vragen over de Lutherse Gemeente in Utrecht kunt u terecht bij een van de onderstaande contactpersonen.

 

Kerkenraad algemeen
Mevrouw ds. Hetty Brederoo, predikant
Telefoon: 06 43 46 26 36

Pastor Gerrit Krul, kerkelijk werker
Telefoon: 06 51 63 04 83

Mevrouw ds. Kersten Storch, geestelijk verzorger in het verzorgingshuis De Wartburg
Telefoon: 020 337 42 55

De heer Geert Procee, koster kerkgebouw en verhuur Utrecht
Telefoon: 06 114 789 23

De heer Hans Ruppert, contactpersoon verhuur Lutherkapel Zeist
Telefoon: 030 692 38 27

De heer Sebastiaan ’t Hart, cantor-organist
Telefoon: 030 294 00 47

De heer Izaäk van Kralingen, ledenadministratie
Telefoon: 030 6065667

De Wartburg woonzorgcentrum
Telefoon: 030 294 00 41

Bankrelaties

IBAN College Kerkrentmeesters Lutherse Gemeente Utrecht (ook giften verjaardagsfonds) NL 90 INGB 0000242064

IBAN Lutherse Gemeente (voor kerkelijke bijdragen) NL28 INGB 0000666682

IBAN Lutherse diaconie Utrecht (voor diaconale giften) NL 79 INGB 00002667606

IBAN Penningmeester kerkblad (abonnement €15 per jaar) NL 05 INGB 0000453308

3 + 15 =