Ds. Kersten Storch

Ds. Kersten Storch werkt als geestelijk verzorgster in De Wartburg en gaat daar ook geregeld in de zondagse kerkdiensten voor. 

“In een klein dorpje in Oost-Duitsland ben ik geboren en opgegroeid niet ver van de ‘echte’, oorspronkelijke Wartburg in Thüringen, vandaan. Theologie heb ik in Leipzig en – dankzij de ‘Wende’ – later ook in Washington DC gestudeerd. Sinds medio 2008 leef en werk ik in Nederland. Samen met mijn man en dochter woon ik in Amsterdam.

Ik voel me diep verbonden met de Lutherse traditie die weet dat ze deel uitmaakt van de eeuwenoude en wereldwijde geloofsgemeenschap van christenen, en die in die zin wezenlijk oecumenisch en ‘katholiek’ is. Centraal staat voor mij de ontmoeting met mensen en het geestelijke begeleiden van mensen in hun verschillende levenssituaties, in vreugde en verdriet. Ik wil daarbij graag de rijkdom van het christelijke geloof zo ter sprake brengen, zo aanvoelbaar laten worden, dat mensen het als een boodschap voor zichzelf en voor hun leven kunnen ervaren; als hoop, als troost, als bemoediging en als uitdaging.

De verbondenheid van de Lutherse gemeente en De Wartburg ervaar ik als zeer waardevol. Het betekent dat de mensen die op zondag naar de kerkdienst in de kapel gaan – al zijn ze in de formele zin geen lid van de Lutherse gemeente – deel uitmaken van een gemeenschap die buiten de muren van De Wartburg reikt. Het diaconale handelen, de steun die de Lutherse gemeente verleent, schept de voorwaarden voor het liturgische handelen, de diensten in De Wartburg. Voor mij is dat een van de mooiste voorbeelden van de saamhorigheid en de relatie van diaconie en liturgie. Het doet goed om in zo’n context te mogen werken.”