Kerkdiensten:

Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht:
Zondag 2 april:
Voorganger is Mevr. Ds. E. Bakker; Aanvang dienst 10.30 uur.
Het heilig avondmaal wordt gevierd.
De kinderen en tieners maken op deze zondag Palmpasenstokken.

Orde van dienst 2 april 2023

  Wartburgkapel, Kennedylaan 16 te Utrecht
Zondag 2 april:
Voorganger is Ds. M. Tuski; Aanvang dienst 10.00 uur.

Lutherkapel, Woudenbergseweg 38 te Zeist:

Zondag 2 april:
Voorganger is Pastor G. Krul; aanvang dienst 10.00 uur.

De 2e collecte bij bovengenoemde kerkdiensten is voor: Stichting Dienstverlening aan buitenlanders

Muzikaal optreden 1e paasdag Lutherkapel te Zeist

Op 1e paasdag, 9 april zal tijdens de viering Lourens Wijma, tenor, 2 prachtige liederen ten gehore brengen: “Abide with Me” van Henry Francis Lyte en een slotkoraal uit de Paascantate van Bach.
Het nummer “Abide with Me” is een Engelse christelijke hymne. De tekst werd in 1847 geschreven door Henry Francis Lyte, toen hij met tuberculose op zijn sterfbed lag.
Er zijn Nederlandse vertalingen, zoals gezang 392 uit het Liedboek voor de Kerken. In verschillende protestantse denominaties luidt de beginregel ofwel Blijf mij nabij, dan wel Blijf bij mij, Heer.
De tekst van de hymne vindt zijn oorsprong in het verhaal van de Emmaüsgangers dat beschreven staat in het Evangelie volgens Lucas (24:13-35). Twee discipelen, waarvan er een (Kleopas) met name genoemd wordt, ontmoeten op weg naar Emmaüs, zonder het te weten, de opgestane Christus die met hen mee wandelt en onderwijl allerlei Schriftuitlegging geeft. In Emmaüs vragen zij hun reisgenoot, die ze tot dan toe nog niet hebben herkend, bij hen te blijven want het is al avond geworden en de duisternis valt. Deze passage roept op vreemdelingen gastvrijheid te verlenen. Pas later heeft de oproep Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde de duiding gekregen van een oproep aan de Heer om zijn gelovigen niet in de steek te laten. Van die duiding getuigt Abide with me.

Verbouwingsverslag
Restauratie consistorie van de Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9 – Utrecht

 

In september 2022 startte het Bouwbedrijf Van de Burgt & Strooij
met dringend noodzakelijke restauratiewerkzaamheden. Dit zo
gezegd hebbend lijkt dit een eenvoudig besluit tot uitvoering.
In het verbouwingsverslag wordt een tussentijdse rapportage gegeven.
Voor het volledige verslag zie bijgevoegde link:

LGU2023_Verbouwingsverslag maart 2023_LR_DEFINITIEF

                             

UITNODIGING OECUMENELEZING 2023
vrijdag 12 mei | Geertekerk, Utrecht

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort, terwijl tegenstellingen tussen groepen mensen tot heftige confrontaties leiden, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt.
Onder de noemer ‘Gods complot: méér dan polarisatie’ houdt Mgr. dr. Dirk Jan Schoon – bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland – deze Oecumenelezing 2023.
Hoe gaan kerken om met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan?
Meer lezen: Oecumenelezing 2023

De Geloofsbelijdenis van Athanasius 

Ten tijde van de Reformatie gold de geloofsbelijdenis van Athanasius als een van de klassieke geloofsbelijdenissen en heeft daarom een plek gekregen in de lutherse en gereformeerde belijdenisgeschriften. Onder meer door deze belijdenis weet de Protestantse Kerk in Nederland zich verbonden met de algemene christelijke Kerk (kerkorde I.4).
Lees meer over deze geloofsbelijdenis: Geloofsbelijdenis van Athanasius