Diaconie

De diaconie van onze gemeente richt zich op de hulp en de zorg voor mensen in Utrecht, wereldwijd en in de eigen gemeente. Naast de zondagse collecte zijn ook incidentele giften een belangrijke bron van inkomsten voor onze diaconie. Wij zijn dankbaar voor alle kleine en grote gaven! Onze gemeente steunt een aantal vaste projecten (bijvoorbeeld de Lutherstichting, Singelzicht en Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders).

Toe aan vakantie … maar hoe? Misschien biedt de SLOA uitkomst!

Bent u wellicht ook toe aan een welverdiende vakantie of kent u iemand die daar aan toe is, maar dit vanwege zorgtaken, extra benodigde voorzieningen, financiële of andere omstandigheden niet kan regelen? Om deze mensen bij hun taak te steunen ofwel ruimte te bieden zodat zij ‘even op adem kunnen komen’ biedt de SLOA voor Lutheranen aangepaste en volledig verzorgde vakanties tegen een gereduceerd tarief.
De diakenen helpen u graag verder, schroomt u niet om een van hun aan te spreken.
Zij kunnen meedenken, informatie verstrekken (folder), contacten leggen, met de aanmelding helpen.
Aanvragen dienen jaarlijks tot uiterlijk 01 maart opgestuurd te worden.

 

Voedselbank inzameling

Elke maand zamelt de Lutherse Gemeente verschillende houdbare producten in voor de voedselbank in Utrecht.

 

Projecten en doelen

Wij steunen regelmatig verschillende organisaties vanuit de diaconie.

 Het Smulhuis–  Het Smulhuis biedt met hulp van m.n. vrijwilligers iedere dag gelegenheid aan daklozen en thuislozen in Utrecht, tot het nuttigen van een gezonde , goed bereide warme maaltijd voor een kleine prijs. Leden van de Lutherse Gemeente helpen mee als vrijwilliger in de keuken.

 Hospice Nieuwegein: Met professionals en vrijwilligers wordt deskundige, respectvolle en warme zorg geboden aan mensen in de terminale levensfase en aan hun naaste familie.

 Hospice Utrecht: Met professionals en vrijwilligers wordt deskundige, respectvolle en warme zorg geboden aan mensen (en hun familieleden) in de terminale fase van hun leven.

 BEZWA FOUNDATION: De Bezwa Foundation ondersteunt het Bezwa Community Youth Centre dat is ondergebracht in en rond een kerkgebouw in Chipulukusu, een van de straatarme compounds van Ndola in Noord Zambia. 

 Stg. OMDUW: OMDUW wil het welzijn van de mensen in de stad Utrecht helpen bevorderen, in het bijzonder van hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, zoals dak- en thuislozen. Op het wekelijkse spreekuur op vrijdag kunnen daklozen voor allerlei noden terecht bij ter zake kundige vrijwilligers. OMDUW wordt gesteund door binnenstadskerken in Utrecht. Vanuit de Lutherse Gemeente is er een vrijwilliger actief bij het spreekuur. Het is tegelijk gelegenheid tot ontmoeting.Ook is er een hulpaanbod wat betreft juridische ondersteuning.

 St. Dienstverlening aan Buitenlanders: De gekwalificeerde vrijwilligers die voor deze Stichting werken, gaan na of er juridische mogelijkheden zijn voor verblijfsvergunning in Nederland voor mensen die uitgeprocedeerd zijn of biedt cliënten ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden terug te keren naar hun land van herkomst. De bijkomende problematiek is groot. Ook daar helpen de vrijwilligers bemiddelen. Een lid van onze gemeente zit in het bestuur van deze stichting.

 Singelzicht: Pension Singelzicht begeleidt intern wonende zwerfjongeren van 17-23 jaar om te leren omgaan met structuur, geld, opleiding enz. om op eigen benen te kunnen staan.

 Villa Vrede: Het doel van Villa Vrede Utrecht is mensen zonder verblijfstatus een plek bieden voor ontmoeting en zelfontplooiing.

 Lutherstichting: De Luther Stichting is opgericht in 1972 met als doel: de bevordering van de kennis van het belijden van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland en het ondersteunen van het diasporawerk onder de lutherse minderheidskerken.

 Stiltecentrum: Het oecumenische Stiltecentrum op Hoog Catharijne is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting temidden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. Door de week verzorgen de kerken van Utrecht een korte dienst van 12.45-13.00 uur in het ‘winkelhart van Nederland’ Hoog Catharijne. Daarna is er mogelijkheid voor ontmoeting met de professionele kerkelijk werker en de vrijwilligers in de ruimte naast de kapel.

 SLOA (Stichting Lutherse Ontspannings Activiteiten): De SLOA biedt betaalbare vakantieweken voor lutherse gemeenteleden die niet gebruik kunnen maken van het aanbod van commerciële vakantieaanbieders.

– SLAB (Stichting Luthers Accomodatiebeheer): Deze stichting beheert en exploiteert in Diessen en een tweetal 10-persoons bungalows met speciale voorzieningen voor gehandicapten en twee kleinere bungalows zonder aanpassingen. In Schagen beschikt de stichting over een luxe 4 persoons bungalow.

 Luthers Kerkmuziek: De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder. De stichting organiseert o.a. jaarlijks kerkmuziekdagen voor jeugd, jongeren en volwassenen.

– Kerk in Actie: Kerk in Actie is de overkoepelende landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland die een veelheid aan diakonale projecten organiseert en ondersteunt.

 Taal doet meer: 500 vrijwilligers per jaar ondersteunen via de stichting Taal Doet Meer mensen met taalachterstand om beter in de samenleving te kunnen meedoen. Taalcoaches, mentoren en huiswerkbegeleiders helpen volwassenen en middelbare scholieren beter thuis te raken in de Nederlandse taal en daarmee in de maatschappij. Taal heb je overal bij nodig!

 Stichting Handje Helpen (voorheen Vrijwilligerscentrale): Handje Helpen maakt de passende koppeling tussen mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken – bijv. ivm beperkingen- , en vrijwilligers met hun kwaliteiten.