De Wartburgkapel

De Wartburg is een woonzorgcentrum in Oog en Al (Utrecht) dat zijn naam aan zijn Lutherse wortels en oorsprong dankt. De Wartburg heeft een bijzondere geschiedenis die teruggaat tot het begin van de negentiende eeuw. De Lutherse dominee Zimmermann nam destijds het voortouw bij het stichten van een huis voor wezen en oude lieden.

Dit Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis werd in 1841 geopend aan het Utrechtse Domplein. Precies honderd jaar na de opening van het weeshuis namen de eerste bewoners hun intrek in Rusthuis De Wartburg Oog in Al. Dat werd uiteindelijk het woonzorgcentrum dat het nu is.

De Wartburg is één van de woonzorgcentra van de zorgorganisatie Axioncontinu. De verbinding met de Lutherse gemeente in Utrecht is daardoor veranderd, maar ze is niet verbroken! Vanwege de Lutherse oorsprong beschikt De Wartburg over een mooie kapel, waar nog steeds elke zondagochtend een dienst wordt gevierd. Veel bewoners en mensen van buiten wonen die bij.

Zondagsdienst

In de kleine kapel van De Wartburg wordt elke zondagochtend een kerkdienst in de traditie van de Lutherse liturgie gevierd. In deze diensten gaat óf de geestelijke verzorger van de Wartburg voor, óf een gastpredikant onder wie ook de predikanten van de Lutherse gemeente in Utrecht. De geestelijk verzorger staat in dienst van Axioncontinu, maar heeft een zending vanuit de Lutherse gemeente.

De kerkdiensten in De Wartburg zijn oecumenische vieringen waar iedereen, onafhankelijk van zijn/haar kerkelijke binding, achtergrond of levensbeschouwing, zich hartelijk uitgenodigd en welkom mag weten. Het Avondmaal wordt één keer per maand gevierd. De diensten zijn ook live of op een later moment te bekijken via ons YouTube kanaal.

Kerkdiensten: elke zondag 10:00 uur
Geestelijk verzorger ds. Kersten Storch.