Lutherse Kerk Utrecht

Het kerkgebouw aan de Hamburgerstraat 9 in Utrecht heeft een lange geschiedenis. Het oudste gedeelte van de kerk is de voormalige kloosterkapel van het Ursulaklooster uit 1412, gewijd aan de heilige Ursula. Oorspronkelijk was deze vijftiende-eeuwse kapel waarschijnlijk voorzien van een nonnengalerij, zoals dat nog te zien is bij de kapel van het voormalige Agnietenklooster (thans Centraal Museum). Op de kapel bevindt zich nog de dakruiter.

Na de hervorming kreeg de kapel verschillende bestemmingen totdat zij in 1743 gekocht werd door de Lutherse gemeente. Het voormalige kloosterterrein lag ingeklemd tussen bebouwing aan de Hamburgestraat, de Lange Nieuwstraat, de Oudegracht en de Abraham Dolesteeg. Om toegang tot de kapel te krijgen werden enkele huizen in de Hamburgerstraat opgekocht. Op de plaats daarvan werd een nieuwe vleugel gebouwd naar ontwerp van Jan Cloppenburg met een zware gevel in Lodewijk XIV-stijl. Op de gevel prijkt het jaartal van de opening, 1745.

De geschiedenis van de Lutheranen in Utrecht gaat echter verder terug. In 1585 trokken veel lutheranen weg uit Antwerpen, onder anderen naar de Noordelijke Nederlanden. Zo ook naar Utrecht. Rond 1612 kwam de gemeente samen in een huis aan de Lijnmarkt, later in de Strosteeg. Daar bleef de gemeente tot zij het gebouw aan de Hamburgerstraat kocht.

Het interieur van het huidige kerkgebouw werd vernieuwd in 1826. De kerkzaal heeft een licht en ingetogen interieur, waarin een aantal bijzondere dingen te zien is. Opvallend zijn bijvoorbeeld het uitgebreid gedecoreerde uurwerk aan het balkon boven de rechter galerij, dat meegenomen is uit de schuilkerk in de Strosteeg. Ook de grote zwaan onder het orgel, uit 1717, springt in het oog.

De kerk is, vanwege de sfeervolle inrichting en de goede akoestiek, geliefd voor concerten, huwelijken en andere gelegenheden. Maar ook voor de wekelijkse eredienst en andere samenkomsten van de Lutherse gemeente is de kerk een belangrijke plaats.

Meer informatie over het kerkgebouw is te vinden op de website van Kerken Kijken Utrecht: https://www.kerkenkijken.nl/kerken/luthersekerk